Wprowadzenie do AbiWorda

Projekt AbiWord powstał z pragnienia stworzenia stabilnego, wyposażonego w profesjonalne funkcje, edytora tekstu, który nie byłby związany z pojedynczą platformą sprzętową czy też zamkniętym formatem plików. Dzisiaj AbiWord jest kompilowany jako rodzima aplikacja na szerokiej gamie platform komputerowych oraz obsługuje równie imponującą liczbę typów formatów plików. Ponadto AbiWord udostępnia zestaw funkcji, który z całą pewnością zawiera wszystko, czego użytkownik mógłby oczekiwać od nowoczesnego edytora tekstu. Oto pokrótce jego cechy:

  1. Znajomy interfejs
  2. Import oraz export plików edytora Word
  3. Nieograniczone możliwości cofania edycji i powrotu do poprzednich wersji
  4. Rzetelny eksport do plików typu HTML
  5. Ryciny
  6.  Sprawdzanie pisowni, z opcjonalnym podkreślaniem
  7. Wyliczanie (listy numerowane i wypunktowane)
  8.  Style

Jednak prawdopodobnie największa różnica pomiędzy AbiWordem i większością edytorów tekstu to format jego plików. Dokument zapisany w AbiWordzie ma postać czytelnego tekstu, co umożliwia użycie dowolnego edytora tekstu do obejrzenia plików AbiWorda. To oznacza, iż użytkownicy są wolni, nie są uzależnieni od pojedynczego programu, który dostarcza im narzędzia do interpretacji ich własnych informacji. Nie jest ważne czy używamy AbiWorda, ważne jest to, że użytkownicy mogą być pewni, iż ich ważne dane zawsze będą bezpieczne. A z powodu opensource'owej natury projektu AbiWorda, długowieczność dokumentów jest zapewniona przez dostępność kodu źródłowego tego programu, jego aktywny rozwój i stałe udoskonalanie.

I na koniec, AbiWord jest całkowicie wolny i wieloplatformowy. Pracuje on jako rodzima aplikacja w systemie GNU/Linux, Windows, BeOS, QNX oraz GNOME.

Koncepcja Open Source

AbiWord jest rozwijany jako projekt opensource'owy. To oznacza, że linie kodu źródłowego AbiWorda są swobodnie dostępne i mogą być dalej rozpowszechniane. Inaczej niż w wypadku oprogramowania komercyjnego -- którego kod źródłowy jest pisany i trzymany w tajemnicy przez nielicznych wybranych -- projekty opensource'owe, jak na przykład AbiWord, ujawniają kod źródłowy i wtedy oprogramowanie jest poddawane gruntownej ocenie przez programistów z całego świata.

Ogólnie rzecz biorąc, większość użytkowników nie korzysta bezpośrednio z dostępu do kodu źródłowego. Jednak największymi korzyściami dostepu do kodu źródłowego dla użytkownika są: otwarte środowisko gdzie każdy może zaproponować zmiany, stabilność, trwałość (projekty opensource'owe nie znikają tak jak aplikacje komercyjne wraz z zakończeniem działalności firmy), szybkie tempo poprawek oraz zerowe koszty.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia witryny www.opensource.org, gdzie można dowiedzieć się więcej o korzyściach wynikających z polegania na oprogramowaniu Open Source.

Pierwsza strona Przewodnik Jak to zrobi? Informacje Interfejs Moduly-wtyczki Problemy Autorzy Skorowidz Wyszukiwanie Licencja GNU FDL